Fartyg i yrkesmässig trafik

Mindre och medelstora rederier som bedriver verksamhet med svenskt F.O.M. d.v.s. med fartyg som har svensk flagg eller svenskt ägande eller drivs med svenskt tekniskt mangement och där verksamheten i huvudsak bedrivs i europeiska farvatten inklusive medelhavet.

Ägare av fiskefartyg, mindre passagerarfartyg och arbetsbåtar inklusive specialfartyg med svenskt intresse som bedriver verksamhet i nordeuropeisk fart.

Varv i Sverige som bedriver nybyggnadsverksamhet.

Mindre varv i Sverige som bedriver reparentverksamhet.

Vad vi försäkrar

Företagsägda båtar

Företag som äger fritidsbåtar - båtar som ej går i yrkesmässig trafik.

Båthandlare som har ett lager av egna båtar och/eller båtar mottagna i kommission för försäljning kan teckna Flytande båtförsäkring.