Kontakt

Kenneth Johansson Försäkringskonsult

Box 53167
400 15 Göteborg

Tel. 031-40 68 30
Fax. 031-40 68 16

Kenneth Johansson
Tel. 031-40 68 30
kenneth.johansson@if.se

Helén Johansson
Tel. 031-40 68 29
helen.johansson@if.se